Plaques de Motor

Esteatita BETA-221, tipus KER 221, segons DIN40685 -EN60672. Plaques utilitzades per a aïllaments de connexions de conductors, per les seves propietats dielèctriques i la seva estabilitat a altes temperatures, més que qualsevol altre aïllant.
Referència A B C D E F G H I J
44.VAR.104 45 28,5 4 4,5 8 16 2,5 10 6 3,5
44.VAR.101 56 35,5 5 6 11 21 3,5 13 8 4,5
44.VAR.103 66 42 5,5 6,5 12,5 24 4 15 9 5,5
44.VAR.102 78 50 5,5 8,5 12 28 4,5 18 11 7